Chiêu mộ nhân tài

Hotline: 0981981219

Thông báo

Website đang trong thời gian vận hành nội bộ nên chỉ các tình nguyện viên đã đăng nhập bằng Gmail đăng ký Ename mới xem được:

Nếu bạn muốn xem các danh sách nội bộ trên gần 150 website khác của ThucGiac.com thì vui lòng đăng ký trở thành tình nguyện viên đồng kiến tạo tại DangKy.ThucGiac.com

Nếu bạn cần CHIÊU MỘ nhân tài của cộng đồng này và hơn 70 cộng đồng nghề nghiệp khác thì vui lòng đăng ký tại ChieuMo.com 

Giao diện dự kiến khi vận hành chính thức

Hãy ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN để đăng tin tuyển dụng của bạn trong danh sách bên dưới

Tuyển dụng vị trí thứ 1

Tên công việc của công ty TNHH Brand YourDomain.vn 

Tên công việc của Name.Engineer.vn

Tên công việc của Cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

-0,1/d

Tuyển dụng vị trí thứ 2

Tên công việc của công ty TNHH Brand YourDomain.vn 

Tên công việc của Name.Engineer.vn

Tên công việc của Cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

-0,1/d

Tuyển dụng vị trí thứ 3

Tên công việc của công ty TNHH Brand YourDomain.vn 

Tên công việc của Name.Engineer.vn

Tên công việc của Cộng đồng kỹ sư UAH.Engineer.vn

-0,1/d